דוחות כספיים – מורים תיכונים

להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

דוחות לשנת הלימודים תשפ”א

דוחות לשנת הלימודים תש”פ

דוחות לשנת הלימודים תשע”ט

דוחות לשנת הלימודים תשע”ח

דוחות לשנת הלימודים תשע”ז

דוחות לשנת הלימודים תשע”ו

דוחות לשנת הלימודים תשע”ה

דוחות לשנת הלימודים תשע”ד