דוחות כספיים – מורים תיכונים

להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

דוחות לשנת הלימודים תשפ”ג

דוחות לשנת הלימודים תשפ”ב

דוחות לשנת הלימודים תשפ”א

דוחות לשנת הלימודים תש”פ

קרנות השתלמות לעובדי הוראה