דוחות כספיים – מקור – מורים תיכוניים

להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

דוחות כספיים לשנת תשפ”ב

דוחות כספיים לשנת תשפ”א

דוחות כספיים לשנת תש”פ

דוחות כספיים לשנת תשע”ט

קרנות השתלמות לעובדי הוראה