באזור האישי ניתן לצפות בדוחות התקופתיים  שלך

עמית/ה יקר/ה,

בעקבות מצב המלחמה ופינוי ישובים מתושביהם, נבקש להזכיר כי העתקי הודעות והדיווחים ודוחות תקופתיים, הנשלחים אליך מאת החברה המנהלת בקשר עם חסכונותיך בקרנות ההשתלמות למורים, מוצגים לעיונך באזור האישי שלך.
לכניסה לאזור האישי

קרנות השתלמות לעובדי הוראה