תקנון החברה המנהלת מורים וגננות

תקנון החברה – קרנות השתלמות למורים וגננות- חברה מנהלת בע”מ:

התקנונים השתנו בתאריך 31.12.2013

תקנון חברה מנהלת מורים וגננות – מהדורה מיום 22.12.2013
תקנון חברה מנהלת מורים וגננות – מהדורה מיום 31.07.2012

התוכנית – קרנות השתלמות למורים וגננות:

התוכניות השתנו בתאריך 04.01.2016 .

מסלול רגיל

מורים וגננות מסלול רגיל 20.12.2015
מורים וגננות קרן רגילה נוסח מסומן 20.12.2015

מסלול מקוצר

מורים וגננות מסלול מקוצר 19.08.2015
מורים וגננות מסלול מקוצר נוסח מסומן 19.08.2015

פירוט קריטריון משיכת כספים ( מצב כלכלי או רפואי ) – קרנות השתלמות למורים וגננות:

קריטריון משיכה כלכלי

פירוט שינויים בתקנוני הקרן

טבלת פירוט שינויים – מורים וגננות 04.01.2016

טבלת פירוט שינויים – מורים וגננות – מסלול מקוצר 4.01.2016