תקנון החברה המנהלת לקרנות השתלמות למורים תיכוניים

תקנון החברה-קרנות השתלמות למורים תיכוניים,מורי סמינרים ומפקחים-חברה מנהלת בע”מ

תקנון קרנות השתלמות למורים תיכוניים,מורי סמינרים ומפקחים :

מסלול רגיל

תקנון קרנות השתלמות למורים תיכוניים – מסלול רגיל נכון ליום 06.09.2020
תקנון קרנות השתלמות למורים תיכוניים – מסלול רגיל (נוסח מסומן) נכון ליום 06.09.2020

מסלול מקוצר

תקנון קרנות השתלמות למורים תיכוניים – מסלול מקוצר נכון ליום 19.08.2015
תקנון קרנות השתלמות למורים תיכוניים – מסלול מקוצר (נוסח מסומן) נכון ליום 19.08.2015

פירוט קריטריון משיכת כספים ( מצב כלכלי או רפואי ) – קרנות השתלמות למורים תיכוניים,מורי סמינרים ומפקחים :

קריטריון משיכה כלכלי – למורים תיכוניים

פירוט שינויים בתקנוני הקרן

טבלת פירוט שינויים – מורים תיכוניים – קרן רגילה נכון ליום 06.09.2020
טבלת פירוט שינויים – מורים תיכוניים – מסלול מקוצר נכון ליום 4.01.2016

קרנות השתלמות לעובדי הוראה