האזור האישי

הצגת מסמכים ומידע פיננסי על נתוניך בקרנות

יש לך סיסמה לכניסה לאיזור האישי? הכנס/י

הכנס/י לקבלת סיסמה לכניסה לאיזור האישי

יש לך סיסמא לכניסה לחשבון בבנק הבינלאומי או בנק מסד – הכנס/י

האזור האישי הוא המקום בו ניתן לקבל שירותי מידע על נתוניך בקרנות, לצפות ולהוריד מסמכים ואישורים, כולל:

  • עדכון פרטים אישיים
  • דיווחים תקופתיים – דוחות שנתיים ורבעוניים (החל מהדוח השנתי ל-2014), אישורי מס על הפקדות ואישורי מס להצהרת הון.
  • דיווחי הפקדות מהמעסיק – הפקדות המעסיק לחשבון (החל מההפקדות בשנת 2018). הדיווחים מוצגים בטבלה אל מול רישום הזכויות שבוצע על ידי הקרנות.
  • דיווח קליטת הפקדות – הסכומים שהעביר מעסיקך לחברה בחודש האחרון אל מול סך הכספים שנקלטו בחשבונך ותאריך הערך שניתן לכספים.
  • דו”ח חודשי – צפיה ביתרה החודשית האחרונה ובתנועות בחשבונך בקרן. המידע לגבי היתרה והתנועות מתעדכן אחת לחודש, עד ה- 20 לחודש והוא נכון לסוף חודש קודם.
  • הלוואות – נתונים על יתרת הלוואותיך.
  • מסמכים – טפסים ששלחת לקרנות והודעות שנשלחו אליך (החל משנת 2018).
קרנות השתלמות לעובדי הוראה