עמיתים שסיימו להגיש את המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות

עמיתים שסיימו להגיש את המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות ואושרה יציאתם לשנת ההשתלמות תשפ”א, חשבון הבנק שלהם יזוכה במענק הראשון בגין חודש ספטמבר בתאריך 1.10.2020. ניתן לראות בחשבון הבנק את סכום המענק החל מ 2.10.2020 עם ערך הפקדה של 1.10.2020 .

עד להודעה חדשה לא תהיה קבלת קהל במשרדי הקרנות

על מנת להימנע מסיכוני הידבקות מיותרים בנגף קורונה, עד להודעה חדשה לא תהיה קבלת קהל במשרדי הקרנות ובמשרדים של מחלקת קופות גמל בבנק הבינלאומי הראשון.

באתר מוצג מידע נדרש וכן דרכי התקשרות לביצוע בירורים בנושאים שונים.