קבלת דיווח שוטף אודות קליטת הפקדות

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-19 שפורסם בתאריך 8/11/2017  “אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל”
וכן בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2021-9-8 שפורסם בתאריך 13/06/2021 “אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל-עדכון”,
באפשרותך לקבל דיווח חודשי שוטף אודות קליטת הפקדות ממעסיקך.

דיווח כאמור יישלח באמצעות הודעה למספר הטלפון הנייד שלך או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, בהתאם לבחירתך.

כדי לקבל דיווח זה ניתן לפנות כאן באתר, באמצעות עמוד צור קשר – עמית לבחור בנושא “פנייה לקרן לבירור/בקשה אחרת”
ולרשום בתוכן ההודעה:
בקשה לקבלת דיווח שוטף אודות קליטת הפקדות מהמעסיק”.

יש לצרף לפנייה צילום תעודת זהות.

יש לציין את בחירתך – לגבי אופן קבלת הדיווח – באמצעות הנייד / באמצעות הדוא”ל.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה