משיכת כספים – בדיגיטל

משיכת כספים – בדיגיטל

חדש באתר! משיכת כספים בדיגיטל באופן פשוט וקל.

לחץ כאן

לצורך משיכת הכספים / משיכת כספי נפטר, עליך להזדהות באמצעות מס’ ת”ז ותאריך לידה ולהתחיל בתהליך משיכת הכספים.

להלן הסבר על אופן מילוי הטפסים

ראשית עליך לבחור את סוג הקרן שברצונך למשוך- רגילה/מקוצרת (לתשומת לבך, במידה וברשותך קרן רגילה וגם קרן מקוצרת, כל בקשת משיכה תוגש בנפרד).

טופס המשיכה הדיגיטלי מכיל מספר שלבים:

שלב 1 – פרטים אישיים

בשלב זה יוצגו על גבי המסך פרטי הקשר שלך כפי שקיימים במערכת. יש להקפיד על נכונות פרטי הקשר היות ותהליך המשיכה ילווה בהודעות SMS ומייל.

שלב 2- משיכת מחזור חסכון

בשלב זה תדרש/י לסמן אחת מהאפשרויות, משיכת מחזור לאחר 6 שנים, כל הכספים או משיכה חלקית. במידה ותרצה/י לציין מספר מחזור ספציפי או הבהרה נוספת, תוכל/י לעשות זאת באמצעות שדה “הערות”.

שלב 3 – קריטריון לביצוע המשיכה

בשלב זה יוצגו על גבי המסך 3 אפשרויות. בלחיצה על כל אחת מהאפשרויות יפתחו אפשרויות בחירה. להלן האפשרויות:

  1. משיכת כספים בתוספת 100% מחלק המעסיק, וזאת אם העמית בגיל פרישה או בעת פרישה מוקדמת.
  2. משיכה לאחר 6 שנים בתוספת 89% מחלק המעסיק. סוג זה של משיכה מצריך בחירת קריטריון נוסף או קריטריון באישור מיוחד.
  3. משיכה – קבלת חלק העובד בלבד.

שלב 4 – פרטי חשבון בנק לזיכוי

בשלב זה יהיה עליך לבחור מתוך רשימה את פרטי חשבון הבנק שאליו את/ה מעוניין/ת להעביר את כספי המשיכה. כמו כן תצטרך לצרף צילום צ’ק/אישור ניהול חשבון ברור וקריא ולוודא שפרטי החשבון שרשמת תואם לצילום.

שלב 5 – צירוף מסמכים

בשלב זה יהיה עליך לצרף צילום ת.ז. ומסמכים נוספים במידת הצורך.

שלב 6 – הצהרה וחתימה

במסך זה תתבקש לעיין בהצהרת המבקש, לחתום דיגיטלית וללחוץ על “שלח” להעברת בקשת המשיכה.

תהליך המשיכה ילווה בהודעות SMS ומייל בהתאם לפרטי הקשר כפי שמופיעים בטופס הדיגיטלי. יש חשיבות גדולה לנכונות פרטי הקשר ובמידת הצורך תוכל/י לעדכן את הפרטים, לצורך התכתבות בנושא זה בלבד.

במידה וברצונך לעדכן את נתוני הקשר בנתוני החברה, יהיה עלייך למלא טופס עדכון פרטים אישיים בקישור הזה.

לאחר קבלת בקשת המשיכה, תבוצע בדיקה על תקינות המסמכים המצורפים, ובדיקת זכאותך למשיכת כספים על פי תנאי הזכאות למשיכת כספים כפי שרשום בסעיף מטה .

במידה ומסיבה כלשהי ימצאו חוסרים או שימצא שאינך זכאי למשוך את הכספים, תשלח אליך הודעת SMS והודעת מייל המפרטת את סיבת הדחייה.
כמו כן, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס המעודכן על מצב בקשתך.

במידה ונמצאת זכאי/ת תשלח אליך באימייל וב- SMS הודעה מטעם החברה המנהלת על אישור בקשתך למשיכת הכספים ומועד ביצוע המשיכה.

משיכת כספים מהקרן המקוצרת

משיכה שלא לצורך ההשתלמות
עמית רשאי למשוך כספים אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון ( או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה) .

למשיכת הכספים על עמית למלא טופס משיכה כמפורט בתהליך מעלה.

משיכת כספים שלא כדין

משיכת כספים לפני תום 6 שנות חיסכון תחויב במס עפ”י תקנות מס הכנסה בשיעור המס המרבי מרווחי העובד, קרן המעסיק ורווחי המעסיק.

משיכת כספי נפטר

לצורך משיכת כספי נפטר יהיה עליך להזדהות באמצעות פרטי הנפטר (מס’ ת”ז ותאריך לידה מלא) ובחירה בטופס “משיכת כספי נפטר”.

המשך מילוי הטופס זהה לתהליך המשיכה כפי שפורט מעלה.

דגשים לתשומת לבך:

  • במידה ובקשת המשיכה אינה מוגשת ע”י היורש (אלא ע”י המבקש –לדוגמא אפוטרופוס) , יש למלא בטופס המשיכה את פרטי היורש ואת פרטי המבקש.
    במקרה זה, עדכונים לגבי התקדמות הבקשה או הודעות על מסמכים חסרים יישלחו לאימייל וב-SMS לפרטי המבקש.

  • על כל יורש להגיש בקשת משיכה נפרדת.
  • ייתכן ובקשת המשיכה תדחה ותידרש להציג מסמכים מקוריים או נאמנים למקור , מסמכים אילו יש לשלוח באמצעות דואר ישראל בכתובת או לחילופין באמצעות אחד מסניפי קבוצת הבנק הבינלאומי.
  • בסטטוס הבקשה שהגיש יורש והאפשרות להשלמת מסמכים במידת הצורך, ניתן לצפות בקישור זה, תחת “השלמת מסמכים-יורש”

השלמת מסמכים:

במידה ובקשתך נדחתה את/ה תקבל/י הודעת SMS והודעה מייל המפרטת את סיבת הדחייה. ניתן יהיה להיכנס שוב לקישור “משיכת כספים בדיגיטל” באמצעות הזדהות (כמפורט מעלה), ולהוסיף את המסמך/ים החסרים באמצעות לחיצה על כפתור “השלמת מסמכים” בשורת “סטטוס הבקשה” .

לאחר קבלת המסמכים הנחוצים, נמשיך בטיפול בבקשת המשיכה.

השלמת מסמכים עבור משיכת כספי נפטר, תבוצע באמצעות לחיצה על “השלמת מסמכים ליורש” המופיעה בעמוד הראשי.

צירוף המסמכים והמשך הטיפול בבקשה יבוצע באופן המפורט מעלה.

נציין שוב שבמקביל להודעות האימייל שתקבל/י לכל אורך התהליך, תוכל/י להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס מעודכן על מצב בקשתך ללא צורך ביצירת קשר עם קרנות ההשתלמות.

בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש.
טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.

הקריטריונים למשיכת כספים מפורטים בקישורים הבאים:

תקנות הקרן

משיכה עפ”י קריטריון חריגים

משיכת כספי נפטר

נושאים נוספים:

הרפורמה במס

משיכת כספים שלא כדין

ניתן לשלוח אלינו בקשה למשיכת כספים גם באמצעות מילוי ידני של הטפסים.

את הטפסים ניתן להוריד מקישור זה

הנחיות למילוי טופס בקשה ידני ניתן למצוא בקישור זה.

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות דואר ישראל לכתובת הבאה: קרנות השתלמות למורים, קבוץ גלויות 34 , ת”א מיקוד 6108102 או באמצעות סניפי קבוצת הבנק הבינלאומי.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה