דוחות כספיים – קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ

החברות המנהלות במתכונתן הנוכחית ,פועלות ומפרסמות דוחות החל מ 1/1/2011

דוחות כספיים לשנת תש”פ

דוחות כספיים לשנת תשע”ט

דוחות כספיים לשנת תשע”ח

דוחות כספיים לשנת תשע”ז

דוחות כספיים לשנת תשע”ו

דוחות כספיים לשנת תשע”ה

דוחות כספיים לשנת תשע”ד