דוחות כספיים – קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ

החברות המנהלות במתכונתן הנוכחית ,פועלות ומפרסמות דוחות החל מ 1/1/2011

דוחות כספיים לשנת תשפ”א

דוחות כספיים לשנת תש”פ

דוחות כספיים לשנת תשע”ט

דוחות כספיים לשנת תשע”ח

דוחות כספיים לשנת תשע”ז

דוחות כספיים לשנת תשע”ו

דוחות כספיים לשנת תשע”ה

דוחות כספיים לשנת תשע”ד