הרכב נכסים שנתי מסלול רגיל

קרן השתלמות למורים וגננות :

להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

שנת הלימודים תשפ”ג

שנת הלימודים תשפ”ב

שנת הלימודים תשפ”א

שנת הלימודים תש”פ

קרנות השתלמות לעובדי הוראה