תשואות ודמי ניהול מקור – מורים וגננות

דוח תשואות יומיות בגין חוזר הכרעה לעניין פיצוי עמיתים – 06.2008 – 12.2009

דוח תשואות חוזר הכרעה פיצוי עמיתים יוני 2008 עד דצמבר 2009 – מקור

תשואות מקור – מורים וגננות

2021

2020

2019

2018

2017