דוחות רבעוניים-קרנות השתלמות מורים תיכונים, מורי סמינרים ומפקחים-חברה מנהלת בע”מ

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן

רבעון 1 – תשפ”ד

רבעון 3 – תשפ”ג

רבעון 2 – תשפ”ג

רבעון 1 – תשפ”ג

רבעון 3 – תשפ”ב

רבעון 2 – תשפ”ב

רבעון 1 – תשפ”ב

קרנות השתלמות לעובדי הוראה