דוחות רבעוניים-קרנות השתלמות מורים תיכונים, מורי סמינרים ומפקחים-חברה מנהלת בע”מ

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן

רבעון 1 – תשפ”ב

רבעון 3 – תשפ”א

רשימת נכסים רבעונית – מורים תיכוניים מאוחד – 06.2021

רבעון 2 – תשפ”א

רבעון 1 – תשפ”א

רבעון 3 – תש”פ

רבעון 2 – תש”פ

רבעון 1 – תש”פ

קרנות השתלמות לעובדי הוראה