הרכב נכסים רבעוני מסלול מקוצר

קרן השתלמות למורים וגננות  – מסלול מקוצר – מקור:

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן:

רבעון 4 – 2023

רבעון 3 – 2023

רבעון 2 – 2023

רבעון 1 – 2023

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות – לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה