דוחות כספיים-קרנות השתלמות מורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים-חברה מנהלת בע”מ

החברות המנהלות במתכונתן הנוכחית ,פועלות ומפרסמות דוחות החל מ 1/1/2011 לצפייה ולהורדה יש להקיש על הקובץ הרלבנטי

דוחות כספיים לשנת תש”פ

דוחות כספיים לשנת תשע”ט

דוחות כספיים לשנת תשע”ח

דוחות כספיים לשנת תשע”ז

דוחות כספיים לשנת תשע”ו

דוחות כספיים לשנת תשע”ה

דוחות כספיים לשנת תשע”ד