הרכב נכסים רבעוני מסלול רגיל

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינר ומפקחים :

רבעון 1 – 2022

רבעון 4 – 2021

רבעון 3 – 2021

רבעון 2 – 2021

רבעון 1 – 2021

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות –לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה