הרכב נכסים רבעוני מסלול רגיל

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינר ומפקחים :

רבעון 4 – 2023

רבעון 3 – 2023

רבעון 2 – 2023

רבעון 1 – 2023

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות –לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה