הרכב נכסים רבעוני מסלול מקוצר

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינר ומפקחים – מסלול מקוצר – מקור:
להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן:

רבעון 4 – 2023

רבעון 3 – 2023

רבעון 2 – 2023

רבעון 1 – 2023

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות – לחץ כאן.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה